شناسه خبر : 24224

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

نماد 5 بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۱.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۷۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۱.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد پست بانک ایران با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سامان با افزایش ۲.۷۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های پاسارگاد، موسسه اعتباری ملل و ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای