شناسه خبر : 22203

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرپرست بانک گردشگری مشخص شد

سرپرست بانک گردشگری مشخص شد

با استعفای مرتضی خامی از عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی بانک گردشگری، حسین رحمتی به عنوان سرپرست بانک گردشگری از سوی هیات مدیره این بانک انتخاب شد.

به گزارش چابک آنلاین، مرتضی خامی ازدی ماه سال 1397 مدیریت عاملی بانک گردشگری را برعهده داشت.

محمد بیگدلی، حسین رحمتی، حسین ثابتی، علیرضا حاج علی و رضا مجیدی اعضای اصلی هیات مدیره بانک گردشگری را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای