شناسه خبر : 21868

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی ملت رسید

در اولین روز کاری سال جدید معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۱.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۰.۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک ملت با افزایش ۲.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۲۱ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۲.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۳ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۲ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۹ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای