شناسه خبر : 21001

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۳.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۱۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۳۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۶۷ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای