شناسه خبر : 19974

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به قرض الحسنه رسالت رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۳.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۱.۶۶ درصد  درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۳ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر