شناسه خبر : 14253

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۲.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۸۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۱.۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس بانک کارآفرین با افزایش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش ۴.۳۱ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ایران زمین با افزایش ۰.۲ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۲ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای