شناسه خبر : 35215

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به پست بانک رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به پست بانک رسید

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۷۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۱.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۵۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد قیمت سهام بانکی به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر