شناسه خبر : 29666

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان انباشته ۵۰۷ میلیارد تومانی در کارنامه عملکرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

زیان انباشته 507 میلیارد تومانی در کارنامه عملکرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

درآمد عملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال گذشته ۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین درآمد عملیاتی مربوط به درامد ناشی از عوارض جابه جایی کالا با رقمی در محدوده شش هزار و۴۴۰ میلیارد تومان بوده است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، عمده درآمد های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مربوط به اجرای قانون تردد، عوارض جابجایی کالا، درآمد تسهیلات پایانه، عوارض آزادراهی، خدمات حمل و نقل و سایر درآمد ها بوده است. 

در این بین بیشترین درآمد این سازمان در سال گذشته از محل عوارض جابجایی کالا و کمترین درآمد عملیاتی هم مربوط به سایر درآمدها بوده است. 

درامد سال گذشته سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای از محل عوارض آزادراهها حدود 245 میلیارد تومان بوده  که نشان دهنده افزایش 84 درصدی این درامد نسبت به سال 1399 است .

نا گفته نماند که با درآمد حدود 9 هزار میلیارد تومانی این سازمان در سال گذشته، زیان عملیاتی  سازمان راهداری و حمل  نقل جاده ای به رقم  32 میلیارد تومان رسید. 

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال گذشته دارای  507 میلیارد تومان زیان انباشته بوده است.

photo_2022-12-19_12-11-14

ارسال نظر

خدمات بیمه ای