شناسه خبر : 50458

سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد بدون نفت کمتر از ۸ درصد

سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد بدون نفت کمتر از ۸ درصد

محاسبات سازمان ملی بهره وری حاکی از سهم مستقیم حدوداً ۷/۵ درصدی شرکت‌‌های دولتی از کل اقتصاد بدون نفت در سال ۱۴۰۱ است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، به تازگی گزارش نتایج سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سال مالی ۱۴۰۱ مبتنی بر شاخص‌های کارایی و اثربخشی مرتبط تهیه شده است. از این رهگذر تصویری مناسب از وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی در اختیار سیاستگذار قرار خواهد گرفت.

این گزارش مشتمل بر ۶ بخش شامل نقش و اهمیت شرکت‌های دولتی، فرایند اجرایی ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی، نتایج ارزیابی بهره‌وری، نسبت‌های مالی در شرکت‌های دولتی، امتیاز و سطح بهره‌وری شرکت‌های دولتی و جمع‌بندی و پیشنهادات است.

محاسبات سازمان ملی بهره‌وری ایران نشان‌دهنده سهم مستقیم حدوداً ۷/۵ درصدی شرکت‌‌های دولتی از کل اقتصاد بدون نفت در سال ۱۴۰۱ است. همچنین، سهم تمام شرکت‌‌های دولتی از اقتصاد کشور یا همان سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی در همان سال، ۱۴/۵ درصد و سهم آن‌ها از اشتغال کشور یک درصد برآورد می‌شود.

به طور کلی شاخص کارایی کل عوامل تولید شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور متوسط ۱۱/۴ درصد رشد داشته است که نشان از بهبود وضعیت بهره‌وری این شرکت‌ها است.

در ادامه نمودارهای مربوط به فراوانی شرکت های دولتی به تفکیک وزاتخانه ها و حوزه فعالیت قابل مشاهده است.

سهم ناچیز شرکتها

سهم ناچیز شرکتها

ارسال نظر