شناسه خبر : 40927

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی ها و موجودی های برق منطقه ای تهران پوشش بیمه کافی داشت؟

دارایی ها و موجودی های برق منطقه ای تهران پوشش بیمه کافی داشت؟

دارایی های ثابت شرکت برق منطقه ای تهران در سال گذشته به بهای تمام شده ۱۶ هزار میلیارد تومان تا مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت برق منطقه ای تهران جزو واحدهای تجاری فرعی توانیر است.

به تازگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شفافیت، صورت‌های مالی ۱٠٠٠ شرکت دولتی و عمومی را منتشر کرد.

برهمین اساس موجودی های (لوازم و تجهیزات انبار) شرکت برق منطقه ای تهران در سال گذشته به بهای تمام شده ۸۲۴ میلیارد تومان تا مبلغ ۸۷۹ میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بود.

ناگفته نماند که هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابرحوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

به موجب قانون و پس از اتمام برنامه ششم جبران خسارت به اموال دولتی و دستگاه‌های اجرایی فقط از محل پوشش بیمه‌ای امکان پذیر است .

در گذشته، آسیب وارد شده به اموال دولتی در هنگام بحران از محل بودجه دولتی پوشش داده می‌شد اما اکنون قانون گذار تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را الزام کرده  که اموال منقول و غیر منقول خود را در برابر حوادث مختلف بیمه کنند.

 

ارسال نظر