شناسه خبر : 40864

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد عملیاتی ۴ شرکت وزارت نیرو به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید

درآمد عملیاتی 4  شرکت وزارت نیرو به 22 هزار میلیارد تومان رسید

فعالیت یک شرکت زیر مجموعه وزارت نیرو در سال گذشته منجر به سود ۷۰ میلیارد تومانی و ۳ شرکت زیر مجموعه این وزارتخانه هم سال گذشته را با زیان ۲۵ هزار میلیارد تومانی به انتها رساندند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) تنها شرکت سوده ه وزارت نیرو بود که سال گذشته را نیز با سود 70 میلیارد تومانی به انتها رساند.

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با 23 هزار میلیارد تومان زیان خالص در رتبه اول و دارای بالاترین رتبه زیان خالص دربین شرکت های مورد بررسی در سال گذشته بود.

شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) با 2580 میلیارد تومان زیان خالص و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران با 5 میلیارد تومان زیان خالص در رتبه های بعدی قرار دارند.

ناگفته نماند که از بین  4 شرکت مادر تخصصی وابسته به وزارت نیرو در سال گذشته ، 2 شرکت سال گذشته را با سود انباشته و 2 شرکت نیز با زیان انباشته به پایان رساندند.

photo_2023-11-19_10-47-46

مجموع زیان انباشته 2 شرکت زیر مجموعه وزارت نیرو در سال گذشته از مرز 60 هزار میلیارد تومان گذشته است.

بررسی عملکرد 4  شرکت زیر مجموعه وزارت نیرو نشان داد که فعالیت این شرکت هادرسال 1401 منجر به درآمد عملیاتی 22 هزار میلیارد تومانی شد.

عمده این درآمد را شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)  به خود اختصاص داد.

 

ارسال نظر