شناسه خبر : 40827

اختصاصی چابک آنلاین؛

برخی از ساخت و ساز ها بر اساس طرح تفصیلی شهرداری ها ساخته نمی شوند

برخی از ساخت و ساز ها بر اساس طرح تفصیلی شهرداری ها ساخته نمی شوند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مدعی شد که برخی از پروژه های ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی شهرداری ها ساخته نمی شوند.

چابک آنلاین، سهیل سلمانیان، حمزه شکیب، در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: برخی ازسازنده های پروژه های ساختمانی در اجرای پروژه  سطح اشغال، افزایش  ارتفاع می دهند و اینجا نقطه ای است که تخلف ها شروع می شود.

وی،افزود: وقتی که سازنده براساس نقشه های تکمیلی عمل نکند، در واقع  ساختمان دو نقشه ای شده که  یک نقشه آن نقشه های اولیه بر اساس دستور نقشه است و یک نقشه اجرایی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اذعان داشت: هنگامی که این اتفاق می افتد محاسبات  مهندس سازمان نظام مهندسی  و نحوه اجرا  و نحوه نظارت آن پروژه با مشکل روبه رو می شود و مشکلات از این نقطه شروع می شود.

شکیب، افزود: شهرداری ها نگاهشان بر این است که افزایش درآمدشان را  از افزایش متراژ ها داشته باشند که معمولا این اتفاق محقق می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، تصریح کرد : برخی تخلفات ساختمانی در تعدادی  از استان ها کم و در برخی از استانها  بیشتر می شود، هرچند که روال بررسی این تخلف ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها بررسی شود ولی تعدادی از این مشکلات در خود همان شهرداری ها حل و فصل می شود.

وی، بیان کرد :اگر شهرداری ها با کمیسیون ماده ۱۰۰ به این نتیجه برسند که این تخلف مربوط به طرح تفصیلی است که خیلی به ندرت پیش می آید و با مالک به نتیجه نرسند مالک علاوه بر این که توسط شهرداری جریمه می شود ناظر سازمان نظام مهندسی نیز به شورای انتظامی فرستاده می شود.

 

ارسال نظر