شناسه خبر : 40676

اختصاصی چابک آنلاین؛

بنگاه های تولیدی با حداقل منابع وارد ساخت و ساز مسکن می شوند

بنگاه های تولیدی با حداقل منابع وارد ساخت و ساز مسکن می شوند

دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن، اعلام کرد که رکود حاکم در بازار مسکن تا زمانی که قدرت نقدینگی مردم افزایش پیدا نکند ادامه خواهد داشت ودر حال حاضر با وجود تقاضای ۵ میلیون واحد مسکونی دربازارمسکن ، تنها ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال تولید می شود.

چابک آنلاین، سهیل سلمانیان، فرشید پورحاجت در گفتگو با چابک آنلاین، مدعی شد که قدرت خرید مردم برای مسکن به نحوی است که نمی توانند متناسب با نیاز شان وارد بازار مسکن بشوند و مادامی که  قدرت نقدینگی تقویت نشود خرید و فروش واحد های مسکونی کماکان به همین سبک امروزی است.

وی تصریح کرد: هنگامی که شرایط این صنعت  در وضعیت رکودی باشد و تورم در نهاده های تولید وجود داشته باشد قطعا منابع مالی که برای تخصیص در پروژه ها به وجود می آید با شرایط مطلوبی مواجه نخواهد بودو از یک سمت دیگر بنگاه های تولیدی برای جبران کمبود منابع مالی مجبور هستند که با شرایط حداقلی وارد بازار شوند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، درباره نحوه تسهیلات بانک ها به بخش تولید مسکن اعلام کرد : تسهیلاتی که در حوزه رهن تخصیص داده می شود،  تکاپوی نیاز مردم را ندارد و سود بانکی آن هم به نحوی است که مردم توانایی پرداخت اقساط آن  را ندارند.

پورحاجت ،درخصوص تسهیلات تولید مسکن هم گفت: این تسهیلات که در قالب مشارکت در حال پرداخت است نیز شرایط مناسبی را برای سازنده  ایجاد نکرده است.

وی بیان کرد : اگر میزان این تسهیلات در قالب تولید مسکن افزایش یابد نه تنهاتورم زا نیست بلکه به نفع تولید و چرخه اقتصادی است.

 

ارسال نظر