شناسه خبر : 40823

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد ۹ شرکت وزارت جهاد کشاورزی به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید

درآمد 9  شرکت  وزارت جهاد کشاورزی به 148 هزار میلیارد تومان رسید

فعالیت ۳ شرکت زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته منجر به سود ۵ میلیارد تومانی و ۶ شرکت زیر مجموعه این وزارتخانه هم سال گذشته را با زیان ۱۵ هزار میلیارد تومانی به انتها رساندند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، بانک کشاورزی با 4 میلیارد تومان سود خالص در رتبه اول و دارای بالاترین رتبه سود خالص دربین شرکت های مورد بررسی در سال گذشته بود.

شرکت شهرک های کشاورزی با 1 میلیارد تومان سود خالص و شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با 74 میلیون تومان سود خالص در رتبه های بعدی قرار دارند.

ناگفته نماند که از بین  9 سازمان و شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته ، 1 شرکت سال گذشته را با سود انباشته و 8 شرکت با زیان انباشته به پایان رساندند.

مجموع زیان انباشته 8 شرکت زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته از مرز 29 هزار میلیارد تومان گذشته است.

بررسی عملکرد 9  شرکت زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نشان دادکه فعالیت این شرکت هادرسال 1401 منجر به درآمد عملیاتی 148 هزار میلیارد تومانی شد.

عمده این درآمد را 2 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و بانک کشاورزی به خود اختصاص داده اند.

photo_2023-11-18_11-43-12

ارسال نظر