شناسه خبر : 38074

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد ۶۹ درصدی درآمدهای قطعه سازان بورسی

مصرف برق قطعه سازان ۸.۶ درصد افزایش یافت

رشد 69 درصدی درآمدهای قطعه سازان بورسی

پس از بهبود قراردادهای شرکت‌های قطعه سازی با خودروسازان و شرکت های پخش قطعات و همچنین هماهنگی نرخ‌گذاری کالای تولیدی با تغییرات قیمت نهاده های تولید،روند درآمد وسودسازی شرکت های قطعه ساز در صورت های مالی آنها بهبود یافت و وضعیت ترازنامه ای و بازدهی حقوق صاحبان سهام آنها نیز در شرایط بهتری قرار گرفت.

چابک آنلاین، سعید رشیدی، این موضوع در بخش های عملیاتی و بخش واقعی فعالیت های آنها نیز تا حدودی قابل مشاهده است.

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای تامین پایدار نهاده ها ، تامین بیشتر برق و خاموشی کمتر خطوط تولیدی، می توان گفت که صنعت قطعه سازی در کشور در شرایط پایداری قرار گرفته است.

در بخش مطالبات نیز ، شرکت های قطعه ساز در سال 1401 توانستند بخش قابل توجهی از معوقات خود را به صورت نقد و اوراق وصول کنند که این موضوع از طرفی ریسک های آنها را کاهش داد و از طرفی نقدینگی آنها را (به نسبت) مرتفع کرد.

این رویه در گزارش های تولید و فروش آنها قابل مشاهده است.

بررسی گزارش تولید و فروش 25 شرکت قطعه ساز فعال در بازار سرمایه نشان می دهد که این شرکت ها تا پایان مردادماه 1402، حدود 17 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 69 درصد افزایش داشته است.

در جدول زیر ، تغییرات حجم و ارزش فروش 25 شرکت قطعه ساز فعال در بازار سرمایه به تفکیک بررسی شده است.

1

براساس ارقام موجود در جدول ، بیشترین رشد حجم تولید در نمادهای «خمحور» و «ناما» به ثبت رسیده است.

نماد های «خاذین» ، «خلنت» و «خفناور» سه شرکت قطعه سازی هستند که در 5 ماهه 1402 به نسبت سال قبل کاهش تولید داشته اند.

از نظر درآمدی نیز نمادهای «ناما» ، «خشرق» و «خنصیر» بیشترین افزایش ارزش فروش را به ثبت رسانده اند و هیچکدام از شرکت های بررسی شده کاهش درآمد نداشته اند.

افزایش بیش از 8 درصدی مصرف برق قطعه سازان

بررسی میزان برق مصرفی قطعه سازان بورسی نشان می دهدکه این شرکت ها تا پایان مرداد 1402، حدود 134 هزار مگاوات ساعت برق مصرف کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، حدود 8.6 درصد افزایش یافته است.

در سال های گذشته، قطعه سازان بازار سرمایه به دلیل قطعی برق ، نمی توانستند تولید خود را با حداکثر ظرفیت انجام دهند.

به نظر می رسد با برنامه ریزی های صورت گرفته ، این موضوع در سال جاری  تا حدود زیادی مرتفع شده  است.

ارقام برآوردی موجود در گزارش های منتشر شده از طرف شرکت ها نشان می دهد که قطعه سازان برای برق مصرفی خود تنها 31 میلیارد تومان هزینه کرده اند که این عدد در مقایسه با سال گذشته حدود 19 درصد افزایش داشته است.

در جدول زیر میزان برق مصرفی قطعه سازان بازار سرمایه بایکدیگر مقایسه شده است.

Capture

براساس ارقام موجود در جدول ، شرکت های «خاهن» ، «خچرخش» ، «خکمک» ، «خریخت» و «خشرق» کاهش حجم مصرف برق داشته اند و مصرف برق «ناما» ، «خفنر» و «خمحور» به شدت افزایش یافته است.

 

ارسال نظر