شناسه خبر : 35560

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین دارنده سهم از بازارتولید جوجه مادر و پدر گوشتی ایران مشخص شد

بیشترین دارنده سهم از بازارتولید جوجه مادر و پدر گوشتی ایران مشخص شد

سهم از بازار محصولات تولیدی کشاورزی شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری کوثر در خلال آذرماه ۱۴۰۰ تا آذرماه سال ۱۴۰۱ مشخص شد.

چابک آنلاین ، سهیل سلمانیان ، براساس این گزارش، 61 درصد از جوجه مادر و پدر گوشتی بازار ایران ، 41.6 درصد جوجه یک روزه مادر تخم گذار و 27.2 درصد جوجه یک روزه تخم گذار تجارتی بازار توسط شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر تامین می شوند.

دراین گزارش مشخص شدکه بیشترین میزان تولیداین شرکت ها شامل جوجه یک روزه گوشتی با 92 میلیون قطعه و جوجه یک روزه تخم گذار تجارتی با حجم تولید 14.966.763 قطعه  بوده است.

سلمانیان

ارسال نظر