شناسه خبر : 33939

۴۰۰ میلیون متر مکعب از برنامه تولید گاز عقبیم

۴۰۰ میلیون متر مکعب از برنامه تولید گاز عقبیم

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: ما بر اساس این برنامه باید حداقل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز سبک به شبکه سراسری تزریق می کردیم در حالی که با تمام ظرفیت تولید سال گذشته ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز وارد شبکه کردیم که ۴۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی را نشان می دهد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، مجید چنگی در نشست حاشیه ای بیست و هفتمین نمایشگاه نفت با بیان اینکه ما درگیر یک ناترازی ۳۰۰ میلیون متر مکعبی گاز هستیم، اظهار داشت: این ناترازی موجب می شود در مدیریت توزیع گاز برنامه خاصی را پیش بگیریم.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: ما بر اساس این برنامه باید حداقل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز سبک به شبکه سراسری تزریق می کردیم در حالی که با تمام ظرفیت تولید سال گذشته ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز وارد شبکه کردیم که ۴۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: اگر پروژه توسعه بالادست پیش می رفت این ناترازی را نداشتیم که البته یکی از دلایل آن تحریم است که موجب شد دولت‌های قبل هم نتوانند برنامه های بالادست را پیش ببرند و اکنون ما با ناترازی مواجهیم که ادامه دارد.

وی بیان داشت: وزارت نفت برنامه های خوبی جهت توسعه میادین بالادست دارد که ناترازی کمتر شود و در این راستا یکی از اقدامات مدیریت تقاضا است که باتوجه به تکالیف قانونی بهینه سازی در دستور کار است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای