شناسه خبر : 33747

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص شرکت مدیریت ریسک هوشمند ایرانیان رشد کرد

سود خالص شرکت مدیریت ریسک هوشمند ایرانیان رشد کرد

درآمد عملیاتی شرکت مدیریت ریسک هوشمند ایرانیان در نیمه نخست سال گذشته به حدود ۶ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در مقایسه با درآمد عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال 1400، حدود 1میلیارد تومان رشد داشته است.

شرکت مدیریت ریسک هوشمند ایرانیان سال 97 تاسیس شد.

این شرکت در سال 99 به عنوان شرکت دانش بنیان پذیرفته شده و در همان سال، گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی هم دریافت کرد.

موضوع اصلی فعالیت این شرکت ارائه راهکارهای حوزه مدیریت ریسک درحوزه سرمایه گذاری، حسابداری، حاکمیت شرکتی، مدیریت عملکرد و مدیریت و ارزیابی پروژه در تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و تولید و فروش سیستم های نرم افزارهای مرتبط با حوزه مدیریت ریسک سرمایه گذاری، حسابداری و مدیریت پروژه است.

فعالیت اصلی این شرکت در سال مورد بررسی، تکمیل تولید و فروش نرم افزار OBC ، فروش گزارشات تحلیل فرآیندها و ارائه خدمات نظارت و پشتیبانی بوده است.

شرکت مدیریت ریسک هوشمند ایرانیان در پایان 6 ماهه سال 1401، از محل فروش نرم افزار حدود 325 میلیون تومان و از محل ارائه خدمات حدود 6 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

عمده درآمد حاصل از ارائه خدمات در دوره مورد بررسی، حاصل از ارائه خدمات پشتیبانی است.

photo_2023-05-13_11-48-10

شرکت مدیریت ریسک هوشمند ایرانیان در شش ماه نخست سال، دارایی های ثابت خود را با توجه به استیجاری بودن ساختمان شرکت، ساختمان و اثاثه منصوبات آن توسط مالک ( شرکت تامین سرمایه تمدن) و به نفع آن شرکت، تحت پوشش بیمه قرار داده است.

این شرکت در نیمه نخست سال 1401 ، حدود  190میلیون  تومان بابت خرید بیمه تکمیلی هزینه کرده است.

مروری بر عملکرد شرکت مدیریت ریسک هوشمند ایرانیان نشان داد که سود خالص این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1401، به رقم 3 میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با سود خالص 575 میلیون تومانی این شرکت در نیمه نخست سال 1400، حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان رشد داشت.

photo_2023-05-13_11-48-06

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای