شناسه خبر : 33506

دریافت تسهیلات در مناطق روستایی تسهیل می شود

دریافت تسهیلات در مناطق روستایی تسهیل می شود

مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه تعاون با اشاره به تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید گفت:با صدرو ضمانت نامه شرایط دریافت تسهیلات در مناطق روستایی و محروم تسهیل می شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه تعاون ، با اشاره به اینکه این صندوق حدود 12سال است که افتتاح شده است گفت: پوشش ریسک شرکت های تعاونی حوزه فعالیت صندوق است. بعد از تعاونی ها برای  کسب و کارهای خرد و متوسط ضمانت نامه صادر می کنیم. ما می توانیم 70 درصد برای تعاونی ها ضمانت نامه صادر کنیم و حدود 30درصد برای غیر تعاونی ها.

 محمدی بیان کرد:نقشی که این صندوق می تواند ایفا کند ارزنده است و آن این است که تکمیل کننده تسهیلات و تأمین منابع مالی برای شرکت های تعاونی است.

شرکت های تعاونی که شاید وثایقشان مورد وثوق بانک قرار نمی گیرد به سمت این صندوق می آیند و براساس توان خود تمام پرونده هایی که به سمت صندوق می آیند را پوشش می دهیم.

 مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه تعاون درباره زمان صدور ضمانت نامه گفت:کسی که مصوبه بانک داشته باشد به سمت ما می آید و از روزی که ورود به سیستم ما می کنند تا روزی که در ارکان هیأت مدیره ما ثبت شود حدود 1تا4روز کاری است اما از روزی که خود متقاضی باید مدارکی را آماده کند،شاید زمان بر باشد و حدود 7روز کاری زمان ببرد. 

در جاهایی هم که تهیه اسناد متقاضی طول می کشد زمان بر است.

وی اظهار داشت:سیاست جدید ما این است که به سمت هوشمند کردن خدمات صندوق پیش می رویم. از سال 88که این صندوق شکل گرفته است ریالی به سرمایه صندوق اضافه نشده است.

این یک چالش است. پولی که از روز اول برای سرمایه این صندوق در نظر گرفته اند تا کنون همان است.

با توجه به اینکه ما به ذی نفعی بانک ها برای کسب و کارهای خرد و کوچک ضمانت نامه صادر می کنیم.

اگر ذی نفع ما یعنی کسب و کاری که به هر دلیل نتواند تسهیلات را به موقع نزد بانک پرداخت کند صندوق طرف بانک حساب می شود و سالیانه مجبور هستیم که خسارت به بانک ها پرداخت کنیم.

باید یک ورودی و یک خروجی داشته باشیم.اما مجلس می تواند در قانون بودجه  افزایش سرمایه صندوق را بیاورد و به سرمایه ما افزوده شود.

محمدی گفت:طبق اساسنامه صندوق می توانیم 9تا10برابر سرمایه خود را تعهد ایجاد کنیم. اکنون به جایی رسیده ایم که شاید 400تا500 میلیاردتومان دیگر اجازه نداشته باشیم که ضمانت نامه صادر کنیم. 10برابرسرمایه صندوق 1650میلیارد تومان است. در حال حاضرصندوق1200میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کرده است. این ضمانت نامه ها 5ساله است و زمان می برد تا این سرمایه باز گردد.

در سال 1401 یک پرونده پشت در صندوق نداشتیم و همه به صدور منجر شد.

وی اظهار داشت:  سقف ضمانت نامه ها تا هفتاد درصد کل مبلغ اصلی تسهیلات است در مناطق محروم این میزان تا سقف هشتاد درصد کل تسهیلات خواهد بود و سقف ضمانت نامه های صادر شده از طرف صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، برای هر یک از فعالان اقتصادی تا میزان 210 میلیارد ریال خواهد بود.

وی با اشاره به تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید گفت: با این تفاهم نامه روند دریافت تسهیلات بخصوص در مناطق محروم و روستای آسان تر شود.

محمدی گفت: با هدف توسعه سرمایه گذاری بخش تعاون و حمایت از اشتغال روستایی و تسهیل ضمانت ها، این تفاهم نامه امروز میان صندوق کارآفرینی  و ضمانت سرمایه گذاری تعاون به امضا رسید.اواخر سال نیز یک تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی داشته ایم تا بتوانیم شرکت های تعاونی را با 5درصد آورده متقاضی و 5درصد آورده صندوق ضمانت نامه را 100درصد پوشش دهیم.الویت ما شرکت های تعاونی و خلاق و نوآور است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای