شناسه خبر : 33296

روند تخصیص اعتبارات برای اتمام پروژه‌های عمرانی

روند تخصیص اعتبارات برای اتمام پروژه‌های عمرانی

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که مشکل تخصیص اعتبارات برای اجرای پروژه‌های عمرانی به دلیل برخی اعمال نظرها در کمیته تخصیص استان‌ها و کشور است و این‌که توزیع اعتبارات در وزارتخانه‌ها و ادارات کل استان‌ها براساس شاخص‌ها صورت نمی‌گیرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، ولی‌الله فرزانه، در توضیح روند تخصیص اعتبارات پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: خزانه اول باید اعتبارات اجتناب‌ناپذیرها همچون حقوق و یارانه‌ها را پرداخت کند و بعد سایر موارد همچون پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا می‌کند؛ تخصیص پروژه‌های عمرانی هم با نظر وزارتخانه‌ها بوده و براساس پیشرفت پروژه‌ها انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در این بین متاسفانه در توزیع اعتبارات عمرانی اعمال نظرهایی وجود دارد از این‌رو انتقاد و گلایه برخی این است که کمیته تخصیص در استان‌ها و کل کشور سلیقه‌ای رفتار می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که وزارتخانه‌ها نقش زیادی در تخصیص اعتبارات پروژه‌های عمرانی دارند، گفت: وزارتخانه‌ها در کل کشور و ادارات کل در استان‌ها پیشرفت پروژه‌ها را بررسی کرده و براساس آن اعتبارات را تخصیص می‌دهند.

فرزانه درباره راهکار حل مشکل تخصیص اعتبارات پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: مشکل اول این است که توزیع اعتبارات براساس شاخص‌ها صورت نمی‌گیرد و این توزیع در وزارتخانه‌ها و ادارات کل با اشکال مواجه است. لذا ما از نظر قانونی مشکلی نداریم و تنها مشکل در اعمال سلیقه‌ها و نظرات است که آن هم در حد کم بوده و انتظار می‌رود رفع شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای