شناسه خبر : 32307

اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص نیمسال اول شهرک های کشاورزی ۱۷ میلیارد تومان افت کرد

سودخالص نیمسال اول شهرک های کشاورزی 17 میلیارد تومان  افت کرد

درآمدعملیاتی شرکت شهرک های کشاورزی در نیمه نخست سالجاری به ۲۲ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم درمقایسه با درآمدهای عملیاتی 63 میلیارد تومانی این شرکت درنیمه نخست سال گذشته حدود 41 میلیارد تومان کاهش داشته است.

شرکت مادرتخصصی محصولات کشاورزی،دامی و منابع طبیعی در سال 81 تاسیس شده و در سال 91  هم به شرکت شهرک های کشاورزی تغییر نام یافته است.

موضوع فعالیت این شرکت، راهبری و توسعه زیرساخت های شهرک های کشاورزی، اداره امورشهرک های کشاورزی و نظارت بر آنها وتکمیل شهرک های کشاورزی است.

گفته می شودکه درآمد عملیاتی 22 میلیارد و 400 میلیون تومانی  شرکت شهرک های کشاورزی در نیمه نخست امسال ازمحل درآمد شناسایی شده از مجتمع و شهرک های گلخانه ای و شیلاتی و دامپروری در شش ماهه دوم سال گذشته بوده است.

همچنین، شرکت شهرک های کشاورزی در نیمه نخست سالجاری مبلغ 930 میلیون تومان از محل اجاره و 64 میلیون تومان از سایر درآمدها، درآمد کسب کرده است.

خالص سرمایه گذاری شرکت شهرک های کشاورزی در شرکت های فرعی خود، حدود  623 میلیون تومان بوده  که این شرکت در شش ماهه نخست سالجاری حدود 270 میلیون تومان در شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود و 352 میلیون تومان در شرکت صنعتی و دامپروری مغان سرمایه گذاری کرده است.

فعالیت اصلی شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود، تهیه، تولید و عرضه تخم نوغان و شرکت صنعتی و دامپروری مغان، عملیات کشاورزی و دامپروری و ایجاد صنایع و فرآورده های کشاورزی و دامی است.

مروری بر عملکرد 6 ماهه نخست سالجاری شرکت شهرک های کشاورزی نشان داد که سود خالص این شرکت در نیمه نخست امسال به 706 میلیون تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با سود خالص 18میلیاردتومانی این شرکت در مدت مشابه سال قبل حدود 17 میلیارد تومان کاهش داشته است.

photo_2023-03-15_11-17-26شرکت شهرک های کشاورزی در نیمه نخست امسال مبلغی معادل 291 میلیارد تومان  بابت  خرید 169 مجتمع گلخانه ای، شیلاتی و دامپروری در مناطق مستعد دامپروری هزینه کرده  که هرمجتمع شامل زمین، ساختمان، تاسیسات و ماشین آلات و ایجاد زیر ساخت های لازم از جمله تامین آب، برق، گاز و راههای دسترسی در مناطق مورد بهره برداری است.

همچنین،مبلغ 66 میلیاردتومان بابت مخارج طرح تملک از منابع داخلی هزینه شده که مبلغ فوق براساس موافقتنامه مطالعه و طراحی و اجرای زیر ساخت شهرک های کشاورزی به عنوان تامین وجوه ازمحل منابع داخلی هزینه شده  که براساس موافقتنامه فوق،مجری و بهره بردار شرکت شهرک های کشاورزی است که پس از خاتمه طرح ها، دارایی های ایجاد شده به دفاتر شرکت منتقل می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای