شناسه خبر : 32273

تعیین حقوق کارگران به آخر هفته موکول شد

تعیین حقوق کارگران به آخر هفته موکول شد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه مذاکرات مزدی به آخر هفته موکول شد گفت: برای تعیین دستمزد باید شرایط کارگاه ها و بنگاه و قدرت خرید کارگران در کنار هم لحاظ شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار؛ با بیان اینکه تعیین حقوق کارگران به آخر هفته موکول شد گفت: جلسه دیشب جلسه خوبی بود و مذاکرات زیادی انجام دادیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم.

 وی با بیان اینکه وزیرکار در جلسه به تعیین مزد در چارچوب قانون اشاره کردند گفت:اعداد و ارقامی که درباره سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفت نیازمند بررسی مجدد است. وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت گزارش هایی از تهیه سبد معیشت را  ارائه کردند که شرکای اجتماعی به دنبال بررسی بیشتری برای به نتیجه رسیدن هستند.

 آهنی ها تأکید کرد: دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه جانبه گری و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کارگاه ها و بنگاه ها و قدرت خرید کارگران تعیین شود.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از اشتغال در کشور را واحدهای خرد تشکیل می دهند اظهار داشت: با توجه به اهمیت اشتغال واحدهای خرد ضرورت دارد که تورم کنترل شود تا اشتغال و اقتصاد در کشور مدیریت شود.

آهنی ها گفت:حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است, بسیار اندک است.

به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5 تا 6 درصد از این 92درصد اختصاص یافته است. یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد ولی حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد وکوچک است.ما به دنبال این هستیم که افزایش ها به نحوی باشد که روی زندگی مردم اثر مثبت بگذارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای