شناسه خبر : 31629

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد عملیاتی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران رشد کرد

سود خالص شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران کاهش یافت

درآمد عملیاتی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران رشد کرد

درآمدهای عملیاتی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در نیمه نخست امسال به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 92 میلیارد تومانی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، حدود 7 میلیارد تومان رشد داشت.

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از جمله شرکت های دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو است که با سرمایه ثبتی 51 میلیارد و 580 میلیون تومانی به فعالیت در زمینه هایی همچون شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تاسیسات و سازه های آبی می پردازد.

ناگفته نماند که سرمایه ثبت نشده این شرکت هم حدود 9.672 میلیارد تومان است.

درآمدهای عملیاتی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران درشش ماهه نخست امسال شامل ارائه خدمات به شرکت های آب منطقه ای بوده است.

بیشترین درآمد عملیاتی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در نیمه نخست امسال با 50 میلیارد تومان از سازمان آب و برق خوزستان بوده است.

دررتبه بعدی هم بیشترین درآمد شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در مدت زمان مذکوربه ترتیب از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با 12 میلیارد و 250 میلیون تومان و شرکت آب منطقه ای تهران با 9 میلیارد تومان بوده است.

با وجود رشددرآمدهای عملیاتی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران درنیمه نخست امسال، اما سود خالص و سود عملیاتی این شرکت در همین مدت با کاهش روبرو بود.

به عبارت بهتر، سود عملیاتی این شرکت در نیمه نخست امسال به 25 میلیارد و 700 میلیون تومان رسید که کاهشی 14 میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

چراکه سود عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال گذشته حدود 39 میلیارد و 800 میلیون تومان بود.

photo_2023-02-19_11-24-31

بررسی عملکرد شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در نیمه نخست امسال نشان داد که با وجود درآمد عملیاتی  100 میلیارد تومانی، این شرکت تنها موفق به کسب 25 میلیارد و 700 میلیون تومان سود خالص شده است.

نکته قابل توجه اینکه این رقم در مقایسه با سود خالص 39 میلیارد و 900 میلیون تومانی این شرکت در سال گذشته، حدود 14 میلیارد و 150 میلیون تومان کاهش داشت.

در این میان سود انباشته شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران هم در نیمه نخست امسال با کاهشی قابل توجه روبرو بود.

بنابراعلام شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران سود انباشته این شرکت در نیمه نخست امسال حدود یک میلیارد تومان بوده است.

درحالیکه سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل بیش از 19 میلیارد تومان بوده است.

photo_2023-02-19_11-24-27

ارسال نظر

خدمات بیمه ای