شناسه خبر : 30979

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع سود خالص ۵ شرکت هواپیمایی ۴۹۱ میلیارد تومان رشد کرد

درآمد ۶ شرکت هواپیمایی درسال گذشته به ۸ هزارمیلیارد تومان رسید

مجموع سود خالص 5 شرکت هواپیمایی 491 میلیارد تومان رشد کرد

این رقم درمقایسه با مجموع درآمدهای عملیاتی ۳ هزار میلیارد تومانی این تعداد شرکت در سال ۹۹ حدود ۵ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، دراین میان، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 3.608 میلیارد تومان درآمد در پله اول شرکت های مورد بررسی در این گزارش قرار دارد.

با توجه به صورت مالی منتشر شده از  شرکت هواپیمایی ایران ایر، در سال گذشته 3.147 میلیارد تومان از درآمد عملیاتی "هما" از محل فروش خالص مانند حمل مسافر، بار و اجاره هواپیما بوده است.

461 میلیارد تومان هم از محل ارایه خدماتی همچون هندلینگ، کیترینگ، آموزش و تعمیر و نگهداری هواپیما، درآمد داشته است.

صنعت هوایی کشور

شرکت هواپیمایی پرواز قشم با 2.003 میلیارد تومان درآمد، در رتبه دوم و شرکت خدمات هوایی کشورآسمان هم با 1.496 میلیارد تومان درآمد در رتبه سوم قرار دارد.

بررسی صورت های مالی این 6 شرکت هواپیمایی کشور نشان داد که از بین 6 شرکت تنها یک شرکت زیان خالص داشته که رقم زیان خالص شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته به حدود 1.529 میلیارد تومان رسیده است.

هرچندکه در سال ما قبل ازآن ، یعنی در سال 99 از 6 شرکت مورد برر سی 5 شرکت دارای زیان خالص بوده که رقم زیان خالص این 5 شرکت حدود2 هزارو 500  میلیارد تومان بوده است.

به عبارت بهتر،درسال 1400 و با تغییر رویکرد از تعداد شرکت های زیان ده کاسته شده و بر تعداد شرکت های سود ده افزوده شده است.

ناگفته نماند که خطرات جدی ویروس کرونا از سال 1399 شرکت های هواپیمایی را با چالش های جدی روبرو کرد که  با لغو پروازها و سفرها، باعث شد تا از میزان سفرهای هوایی به طور چشمگیری کاسته شود.

هرچند که این روند در سال 1400 بهبود قابل توجهی را درپیش گرفته است.

photo_2023-01-29_09-18-46

به عبارتی، مجموع سود خالص این 6 شرکت هواپیمایی در سال گذشته به رقم 517 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه سال ماقبل خود 491 میلیارد تومان رشد داشته است.

مجموع سود خالص شش شرکت هواپیمایی مورد بررسی در سال 99، حدود  25 میلیارد تومان بوده است.

شرکت های هواپیمایی پرواز قشم، سازمان منطقه آزاد کیش و خدمات هوایی کشور آسمان بیشترین سود را ساخته اند.

شرکت هواپیمایی پرواز قشم با 195 میلیارد تومان سود دررتبه اول، شرکت هواپیمایی سازمان منطقه آزاد کیش با 191 میلیارد تومان سود در رتبه دوم و شرکت خدمات هوایی کشور آسمان با 126 میلیارد تومان سود، دررتبه سوم قرار دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای