شناسه خبر : 30357

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمدهای عملیاتی ایران ایر به ۳.۶۰۸ میلیارد تومان رسید

درآمدهای عملیاتی ایران ایر به 3.608 میلیارد تومان رسید

درآمدهای عملیاتی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در سال گذشته به رقم ۳.۶۰۸ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 2.060 میلیارد تومانی این شرکت در سال 1399، حدود 1.548 میلیارد تومان رشد داشته است.

پنجم اسفند ماه سال 1340 با ادغام دو شرکت هواپیمایی "ایرانین ایرویز" و "پرشین ایرویز"،  "هواپیمایی ملی ایران" تاسیس شد.

درسال ۱۳۶۰ نام این شرکت به «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» ،"هما" تغییر یافت.

شرکت هواپیمایی هما یا همان"ایران ایر" از بین شرکت های هواپیمایی کشوراز قدمت بیشتری برخوردار است.

شرکت «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،درحال حاضر با 55 فروند ناوگان عملیاتی، به فعالیت در این بخش می پردازد.

هرچند که گفته می شود که  تا پایان سال گذشته  27 فروند هواپیمای این شرکت به دلیل نیاز به  قطعات اصلی زمین گیر بوده است.

براساس صورت مالی منتشر شده، از مجموع درآمدهای عملیاتی 3.608 میلیارد تومانی هواپیمایی هما در سال گذشته، بیشترین درآمد این شرکت از محل حمل مسافر بوده است.

شرکت هواپیمایی هما در سال گذشته بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان از حمل مسافردرآمد عملیاتی داشته است.

a

 

به عبارت بهتر در سال گذشته 3.147 میلیارد تومان از درآمد عملیاتی "هما" از محل فروش خالص مانند حمل مسافر، بار و اجاره هواپیما بود.

461 میلیارد تومان هم از محل ارایه خدماتی همچون هندلینگ، کیترینگ، آموزش و تعمیر و نگهداری هواپیما، درآمد داشته است.

با توجه به صورت مالی منتشر شده شرکت هواپیمایی ایران ایر،زیان انباشته شرکت هواپیمایی هما در سال گذشته با 1.529 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال 99، به رقم 7.681 میلیارد تومان درسال 1400 رسیده است.

زیان انباشته این شرکت در سال 1399 معادل 6.151 میلیارد تومان بوده است.

ناگفته نماندکه خطرات جدی ویروس کرونا از سال 1399 شرکت های هواپیمایی را با چالش های جدی روبرو کرد که  با لغو پروازها و سفرها، باعث شد تا از میزان سفرهای هوایی به طور چشمگیری کاسته شود.

هرچند که این روند در سال 1400 بهبود قابل توجهی را درپیش گرفت.

طبق آمارهای رسمی منتشر شده ازسوی سازمان هواپیمایی کشوری،تعداد پروازهای داخلی کشور از 145.672 مورد در سال 1399، با رشد 16.8 درصدی به 170.125 پرواز در سال 1400 رسیده است.

با این حال تعداد پروازهای هواپیمایی ایران ایر در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 کاهشی 23/33 درصدی ا داشته است.

مقایسه تعداد پرواز

تعداد پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی هما یا همان "ایران ایر" در سال گذشته به 21.305 پرواز رسید درحالیکه در سال 1399 این شرکت هواپیمایی 27.787 پرواز داخلی داشته است.

موضوعی که منجر به کاهش سهم از بازار پروازهای داخلی این شرکت و کاهش 27 درصدی تعداد مسافر جابه‌جا شده و کاهش 20 درصدی تناژحمل بار این شرکت شده است.

دراین میان،تعداد پروازهای خارجی کشور از 8.535 مورد در سال 1399، با رشد 193/3 درصدی به 25.035 پرواز در سال 1400 رسیده است.

به نظر می رسد که کاهش قابل توجه آمار شیوع کرونا به دلیل واکسیناسیون و کاهش سخت گیری‌های بین‌المللی در این افزایش بی تاثیر نبوده است.

مطابق آمار رسمی سازمان هواپیمایی کشوری تعداد پروازهای خارجی شرکت ایران ایر در سال گذشته با بیش از 69 درصد رشد به 3.926 پرواز خارجی رسیده است.

عملکرد هما

 

  • کاپیتان

    خیلی خوب بود....

ارسال نظر

خدمات بیمه ای