شناسه خبر : 30870

اختصاصی چابک آنلاین؛

۶ شرکت لیزینگ ۳۳۱ میلیارد تومان سود ساختند

مجموع زیان انباشته ۲ شرکت لیزینگ ازمرز ۳۰۳ میلیارد تومان گذشت

6  شرکت لیزینگ  331 میلیارد تومان سود ساختند

گزارش ها نشان می دهندکه فعالیت ۶ شرکت لیزینگ در ۹ ماه، منجر به کسب سود خالص ۳۳۱ میلیارد تومانی شده و در عین حال ۲ شرکت لیزینگ هم۱۹ میلیارد تومان زیان ساخته اند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، براساس همین گزارش، مجموع سود انباشته 6 شرکت لیزینگ در 9 ماه، به رقم 529 میلیارد تومان رسید، هرچند که مجموع زیان انباشته 2 شرکت دیگر هم از مرز303 میلیارد تومان رد شد.

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت های لیزینگ در بازار نشان می دهد که شرکت های لیزینگ صنعت و معدن، بهمن و ملت به ترتیب بیشترین سود خالص را برای سهامداران خود به ارمغان آورده‌اند.

بیشترین سود خالص دراین شرکتها  به ترتیب مربوط به لیزینگ صنعت و معدن با 152 میلیارد تومان ، بهمن لیزینگ  با 97 میلیارد تومان وواسپاری ملت با41 میلیارد تومان بوده است.

درمقابل لیزینگ ایران و شرق، ایرانیان و پارسیان کمترین سود خالص شرکت های لیزینگ را دردوره 9 ماهه به خود اختصاص دادند.

براساس همین گزارش، شرکت های لیزینگ ایران و رازی 2 شرکت زیان ده، صنعت لیزینگ دردوره مورد بررسی بوده اند.

شرکت های لیزینگ ایران و رازی بیشترین زیان انباشته را در 9 ماهه سالجاری به خود اختصاص دادندو  مجموع زیان انباشته 2 شرکت  از مرز303 میلیارد تومان رد شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای