شناسه خبر : 30851

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان انباشته بیمه آرمان به ۵۰ میلیارد تومان نزدیک شد

زیان انباشته بیمه آرمان به 50 میلیارد تومان نزدیک شد

زیان انباشته شرکت بیمه آرمان دردوره مالی منتهی به آذرماه سالجاری به ۴۹ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم درمقایسه با زیان انباشته 77 میلیارد و 530 میلیون تومانی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، حدود 28 میلیارد تومان کاهش داشت.

شرکت بیمه آرمان با سطح توانگری مالی یک، حدود 0.5 درصد سهم از بازارحق بیمه تولیدی کشور و 0.4 درصد سهم از خسارت پرداختی صنعت بیمه کشور را دراختیار دارد.

بررسی عملکرد شرکت بیمه آرمان نشان می دهدکه درآمدهای بیمه ای این شرکت در 9 ماهه منتهی به آذرماه سالجاری به 678 میلیارد تومان رسیده است.

هر چند که درآمدهای بیمه ای این شرکت در مدت مشابه سال گذشته حدود 223 میلیارد و 500 میلیون تومان بود.

به عبارت ساده تر درآمدهای بیمه ای شرکت بیمه آرمان در دوره مالی منتهی به آذرماه سالجاری بالغ بر 454 میلیارد و 500 میلیون تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.

البته براساس اعلام شرکت بیمه آرمان، مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان این شرکت در 9 ماهه منتهی به آذرماه امسال بالغ بر 9 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

photo_2023-01-23_14-15-17

این شرکت باوجود آنکه در دوره مالی منتهی به آذرماه سال گذشته بیش از 11 میلیارد تومان زیان عملیاتی ثبت کرده بود، در دوره مالی منتهی به آذرماه امسال حدود 9 میلیارد تومان سود عملیاتی را ثبت کرد.

در این بین، سود خالص شرکت بیمه آرمان در دوره مالی منتهی به آذرماه سالجاری به هفت میلیارد تومان رسید.

هرچند که عملکرد این شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته منجر به زیان خالصی در حدود 9 میلیارد و 800 میلیون تومان شده بود.

photo_2023-01-25_09-43-12

بانک ایران زمین، بانک گردشگری، شرکت پاتین بین الملل پردیس و شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان از جمله بزرگترین سهامداران شرکت بیمه آرمان هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای