شناسه خبر : 30192

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد شرکت پخش فرآورده های نفتی از ۱۷ هزار میلیارد تومان گذشت

درآمد شرکت پخش فرآورده های نفتی  از 17 هزار میلیارد تومان گذشت

میزان درآمد های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال گذشته به ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، به تازگی صورت های مالی سال گذشته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منتشر شده است.

براساس این گزارش، کارمزد انتقال، توزیع و فروش فرآورده های نفتی با 13 هزار میلیارد تومان، رتبه اول و کارمزد انتقال صادرات و بنکرینگ  با 2 هزار میلیارد تومان، رتبه دوم کسب درآمد های این شرکت  را به خود اختصاص داده اند.

ناگفته نماند که فعالیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال گذشته،سود خالص 227 میلیارد تومانی را برای این شرکت به دنبال داشته است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.
 

ملی نفت کامل

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای