شناسه خبر : 30030

حقوق کارکنان شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۲ افشا می‌شود

حقوق کارکنان شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۲ افشا می‌شود

تا پایان خرداد سال آینده آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی تدوین و تصویب می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، یکی  ازبخشهای حاشیه ساز بودجه که بعضا مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلفهای پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال 1402ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده ها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده ها در این بخش جمع شود.

یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولا ً بودجه شرکتهای دولتی است. در لایحه بودجه سال1402برای ایجاد شفافیت در این شرکتها گامهای مهمی برداشته شده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی تدوین و تصویب می‌شود.

از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکتها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود. از طرف دیگر شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور در سال1402 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکتها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سود شرکتهای دولتی61 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای