شناسه خبر : 29484

صادرات انواع دستمال کاغذی با فروکش کردن کرونا دوباره آزاد شد

صادرات انواع دستمال کاغذی با فروکش کردن کرونا دوباره آزاد شد

با توجه به کاهش بیماری کرونا در کشور صادرات دستمال کاغذی دوباره آزاد شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، علی اکبرشامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک با ارسال نامه ای به گمرکات اجرایی از رفع ممنوعیت صادرات دستمال کاغذی خبر داد.

با توجه به کاهش بیماری کرونا در کشور صادرات صادرات دستمال کاغذی ( جعبه ای ، جیبی ، و... ) دوباره آزاد شده است.

14010922124456537266388710

ارسال نظر

خدمات بیمه ای