شناسه خبر : 28829

اختصاصی چابک آنلاین؛

کمترین رشد نهاده های مسکونی تهران به گروه آهن آلات رسید

کمترین رشد نهاده های مسکونی تهران به گروه آهن آلات رسید

به گزارش چابک آنلاین، بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که در بهار سالجاری، به طور متوسط قیمت نهاده های مسکونی شهر تهران ۴۳ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته است .

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بر اساس این گزارش،کمترین افزایش قیمت نهاده مسکونی شهر تهران در بهار سالجاری را گروه آهن آلات،میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده با 18 درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل، به خود اختصاص داده است .

دراین بررسی مشخص شد که بیشترین سهم افزایش قیمت نهاده های مسکونی شهر تهران را در بهار سالجاری، گروه شیشه به خود اختصاص داده که حاکی از رشد 92 درصدی قیمت این نهاده مسکونی نسبت به فصل مشابه سال گذشته است .

براساس این گزارش، نهاده های مسکونی سیمان، بتن، شن و ماسه با 69 درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته، پس از شیشه، بیشترین افزایش قیمت نهاده مسکونی شهر تهران را به خود اختصاص می دهد .

photo_2022-11-22_10-55-59

ارسال نظر

خدمات بیمه ای