شناسه خبر : 28697

دولت چه قدر اوراق فروخت؟

 دولت چه قدر اوراق فروخت؟

خالص برداشت دولت از بازار بدهی منفی ۵۶ هزار میلیارد تومان شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و ششمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ 25/08/1401 برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 1.062 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال1401 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و شش هفته عرضه اوراق بدهی و پنج مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع 96.736 میلیارد تومان شامل 61.736 میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 35,000 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شد.

در ادامه اقدامات دولت  برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و شش هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و پنج مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 1.062 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در بیست و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 25/08/1401

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 61.736 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 28 درصد از طریق بازار پول و 72 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 96.736 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه می‌شود:

جدول شماره (2)؛  جزئیات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 61.736 میلیارد تومان، مبلغ 117.841 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 25/08/1401

ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 146.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 105.300 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای