شناسه خبر : 27449

اختصاصی چابک آنلاین؛

شاخص قیمت گروه های حمل و نقل و هتل و رستوران چقدر تغییر کرد؟

شاخص قیمت گروه های حمل و نقل و هتل و رستوران چقدر تغییر کرد؟

بررسی داده های منتشره ازسوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شهریور ماه سالجاری، شاخص قیمت گروه مسکن،برق،گاز و سایر سوخت برای خانوارهای کشور با ۳۱ درصد رشد نسبت به شهریور ماه سال گذشته، به عدد ۳۲۱,۹ رسید.

به گزارش چابک آنلاین، در این بررسی مشخص شد که در شهریور ماه سالجاری، بیشترین شاخص قیمت گروه مسکن، آب، برق، گاز وسایر سوخت ها را استان تهران با شاخص ۳۹۱,۴ به خود اختصاص داده این که افزایش ۴ برابری هزینه های مربوطه را از سال ۹۵ تا کنون نشان می دهد.

بیشترین تورم نقطه به نقطه گروه مسکن، آب ، برق، گاز و سایر سوخت ها برای خانوارهای کشور در شهریور ماه سالجاری، مربوط به استان یزد با ۴۲,۶ درصد بوده  و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۵ درصد افزایش، بوده است .

بررسی ها نشان می دهد که در شهریور ماه سالجاری، شاخص قیمت گروه مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها برای خانوار های کشور با ۳۶ درصد افزایش نسبت به شهریور ماه سال گذشته، به عدد ۶۵۰,۹ رسید که افزایش ۶,۵ برابری هزینه های مربوطه را طی ۶ سال نشان میدهد .

براساس این گزارش، شاخص قیمت گروه های حمل و نقل، و هتل ورستوران برای خانوارهای کشور در شهریور ماه سالجاری، به ترتیب ۳۳,۹ درصد و ۸۴,۴ درصد نسبت به شهریور ماه سال گذشته افزایش پیدا کرده است .

photo_2022-10-10_09-26-38

ارسال نظر

خدمات بیمه ای