شناسه خبر : 27195

تجارت غیر نفتی از ۵۰ میلیارد دلار عبور کرد

تجارت غیر نفتی از ۵۰ میلیارد دلار عبور کرد

تجارت خارجی کشور در ۶ ماهه سال جاری با رشد ۱۳.۲ درصدی در ارزش به ۵۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از صداو سیما، گمرک اعلام کرد: تجارت خارجی کشورمان در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از نظر وزن ۶۸ میلیون و ۱۰۳ هزار تن کالا بوده است.

در این مدت ۵۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار صادر شد که این میزان صادرات از حیث وزن ۱۲.۵ درصد کاهش و به لحاظ ارزش ۱۳.۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان واردات کالا در ۶ ماهه نخست امسال ۱۶ میلیون و ۳۲۰ هزارتن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده، که از حیث وزن ۱۴.۷۲ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۱۳.۱۵ افزایش داشته است.

در این گزارش در خصوص ۵ قلم عمده صادرات در ۶ ماهه امسال آمده؛ پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی اتیلن گرید فیلم ۵ قلم اول کالا‌های صادراتی در این مدت بودند که به ترتیب ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار، یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار، یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار، ۹۷۷ میلیون دلار و ۹۷۶ میلیون دلار از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص دادند. حدود ۲۶.۵ درصد از ارزش کل کالا‌های صادراتی ایران در این مدت به ۵ قلم کالای فوق الذکر اختصاص داشت.

این گزارش می‌افزاید: کشور‌های عمده مقصد کالا‌های صادراتی ایران شامل چین با ۷ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار، امارات ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار و هند ۹۰۴ میلیون دلار بود.

بنابر گزارش گمرک، ۵ قلم اول کالا‌های وارداتی به کشور در نیمه اول امسال شامل برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار، گندم معمولی یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار، ذرت دامی یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار، دانه سویا ۹۲۵ میلیون دلار و گوشی تلفن همراه ۸۶۷ میلیون دلار بوده است.۵ قلم اول کالا‌های وارداتی حدود ۲۰.۶۳ درصد ارزش کل واردات را در این مدت به خود اختصاص داد.

در مدت ۶ ماهه نخست سال، امارات متحده عربی با ۷ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار، چین با ۶ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار و فدراسیون روسیه با ۸۷۶ میلیون دلار ۵ کشور اول مبدا واردات بوده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای