رییس کمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با بیان اینکه استاندارد و کیفیت ساختمان ها قربانی منفعت برخی سازنده ها شده است، اظهار کرد: هرسازنده ای بخش اقتصادی خود را در نظر میگیرد و به دنبال منفعت بیشتر از فرایند کاری خود است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای