شناسه خبر : 27154

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۴/۱۹درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۴۵درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثنور با کاهش ۲/۹۵ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۵ درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثشاهد با افزایش ۳/۴۳ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثامید با افزایش ۰/۳درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۵/۹۵ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثباغ با افزایش ۰/۱۶درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد وتوس در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۱ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۶ شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۴ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای