شناسه خبر : 27120

اختصاصی چابک آنلاین؛

اوضاع امروز شاخص انبوه سازی، املاک و مستغلات در بازار سرمایه چگونه بود؟

اوضاع امروز شاخص انبوه سازی، املاک و مستغلات در بازار سرمایه چگونه بود؟

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثمسکن با کاهش ۵/۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامید با کاهش ۲/۴۷درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثپردیس با کاهش ۶/۷ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۷درصد به ثعتما رسید.

در روزجاری، از میان ۳۱ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۳۱ شرکت قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای