شناسه خبر : 27038

اختصاصی چابک آنلاین؛

تسهیلات مسکن برای بخش تولیدی توجیه اقتصادی ندارد

تسهیلات مسکن برای بخش تولیدی توجیه اقتصادی ندارد

دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن، در خصوص تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی به بخش تولیدی مسکن، اظهار کرد: شرایطی که بر نرخ سود تسهیلات و روند اعطای آن، حاکم است با شرایط بازار مسکن همخوانی ندارد.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، فرشید پورحاجت، درگفت وگو با چابک آنلاین، با اشاره به اینکه هزینه اخذ تسهیلات برای فعالان ساختمانی بخش خصوصی سنگین است، افزود: اعطای تسهیلات به شرط وجود گردش مالی در حساب های جاری اشخاص تولید کننده، هزینه اخذ تسهیلات را برای بخش خصوصی بسیار سخت کرده است.

وی، با تاکید بر بازنگری در روند اعطای تسهیلات به سازندگان  بخش خصوصی، گفت: با توجه به اینکه سیاست های این حوزه و ساخت یک میلیون واحد مسکونی که دولت برنامه ریزی کرده، بازنگری و تجدید نظر در نرخ و روند اعطای تسهیلات ضروری است تا توجیه پذیری اقتصادی برای بخش تولیدی نیز در استفاده از منابع بانکی فراهم شود.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان، خارج از تسهیلات در نظر گرفته شده برای ساخت، تسهیلات دیگری متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه ها در قالب سرمایه درگردش نیاز است که این امر نیازمند تعریف ساختاری برای دریافت این تسهیلات است.

پورحاجت، نرخ ترهین اسناد را نیز از دیگر موضوعات مهمی تلقی کرد که باید در شورای پول و اعتبار مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد.

وی اذعان داشت که یک درصد از هزینه تسهیلات مربوط به ترهین اسناد در دفاتر اسناد رسمی بوده  و بخش خصوصی مجبور است منابع سنگینی برای دریافت تسهیلات هزینه کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای