شناسه خبر : 27007

اختصاصی چابک آنلاین؛

کمترین کاهش فروش محصولات گچ ماشینی فارس به گچ ساختمانی رسید

کمترین  کاهش فروش محصولات گچ ماشینی فارس به گچ ساختمانی رسید

بررسی عملکرد شرکت گچ ماشینی فارس در سال گذشته نشان می دهد که درآمد عملیاتی این شرکت از ۳۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۳۲۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی ازکاهش ۳.۸ درصدی درآمد عملیاتی این شرکت در طول یک سال است.

به گزارش چابک آنلاین، در سال گذشته، بیشترین درآمد عملیاتی شرکت گچ ماشینی فارس را محصول بتن با 160 میلیارد و 595 میلیون ریال فروش به خود اختصاص داده است.

کمترین درآمد عملیاتی شرکت گچ ماشینی فارس در سال گذشته هم مربوط به محصول دیوارگچ با یک میلیارد و 562 میلیون ریال فروش  بوده است .

بررسی ها نشان می دهد که بیش ترین سهم در کاهش فروش محصولات شرکت گچ ماشینی فارس را در سال گذشته، محصول بلوک سیمانی به خود اختصاص داده که حاکی از کاهش 53.8 درصدی مقدار فروش این محصول نسبت به سال 1399 است.

براساس این گزارش، کمترین سهم کاهش فروش محصولات شرکت گچ ماشینی فارس را در سال گذشته، گچ ساختمانی به خود اختصاص داده که مقدار فروش آن 14.7درصد نسبت  نسبت به سال 1399 کاهش پیدا کرده است.

photo_2022-09-20_12-20-32

ارسال نظر

خدمات بیمه ای