شناسه خبر : 27002

ساختمان متروپل معجونی از تخلفات بود

ساختمان متروپل معجونی از تخلفات بود

ریاحی گفت: ساختمان متروپل معجونی از تخلفات بود و به دلیل آنکه دستگاه های متخلف در این بخش تخلف کردند شاهد وقوع چنین حادثه ای بودیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امید رضا ریاحی عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در برنامه تهران ۲۰ درباره شناسایی ساختمان های ناایمن به سوالات زیر پاسخ داد.

در تشخیص ساختمان های نا ایمن چه اقدامی انجام داده اید؟

ریاحی: از سال ۷۴ قانون نظام کنترل ساختمان، ۲۱ مبحث ابلاغ شده که یکی از آنها مراقبت از ساختمان ها به عنوان مبحث ۲۲ است که در سال ۹۲ مصوب شده است.این مراقبت و نگهداری اجزای مختلف از جمله بحث سازه تاسیسات زیربنایی و روبنایی را در برمی‌گیرد.

صلاحیتی نیاز داریم به عنوان بازرسی که تاکنون اقدامی در این حوزه صورت نگرفته است.  تفاهم نامه ای با آتش نشانی منعقد کرده ایم مشکل اساسی در این مبحث جزو مقررات ملی ساختمان است که هیچ اقدامی صورت نگرفته و حتی بازرسی هم در این بخش تعیین نشده است.

چه تغییراتی در ساختمان است که امکان ریزش و نا ایمنی را داشته باشد؟

ریاحی: تخلفات گسترده ای در حوزه ساختمان داریم که بعد از پایان کار قابل تشخیص نیست از جمله بریدن باربند ساختمان، نشست خاک که بسیار خطر آفرین است. بنابراین عناصر سازه ای و ساختمانی باید به صورت دوره ای بررسی شود.

امضای مهندس ناظر چه تضمینی برای ایمنی ساختمان را می‌دهد؟

ریاحی: مهندس ناظر مسئولیت ورود به اجرا را ندارد . مهندس ناظر ۲ وظیفه دارد که ارائه به موقع گزارش ساختمان و صدور گواهی است. موضوع دوم آن است که شهرداری تخلف را به موقع گزارش دهد و در صورت مشاهده می‌تواند پایان کار ندهد.

مسئولیت تمام ساختمان بر عهده مهندس ناظر نیست. ساختمان ها مشکل ۲ نقشه‌ای دارند و در این بخش مهندس ناظر باید به موقع گزارش دهد.

بعد از حادثه مترو پل ما شاهد تعامل سازندگان با شهرداری ها هستیم.

 در حوزه شناسایی ساختمان های نا ایمن چه اقداماتی صورت گرفته است؟

ریاحی: از سال ۸۳ بحث سازنده ذی صلاح و مجری مطرح شد و در ۴سال اخیر در ورود سازندگان ذی صلاح کماکان در شهرستان‌ها مقاومت می‌شود. احداث ساختمان به فرد ذی‌صلاح باید واگذار شود و مالک باید نقش سرمایه گذار را بر عهده داشته باشد.

در کنار حضور سازنده ذی صلاح شناسنامه فنی و ملکی هم مهم است. بیمه تضمین کیفیت ساختمان هم بسیار مهم است. نظام مهندسی نهاد تضمین ساختمان است.

 چه تضمینی وجود دارد که ساختمان ها بعد از خریداری دچار مشکل نشود ؟

ریاحی: الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از مبحث ۱تا ۲۲ کمک می‌کند که کیفیت و ایمنی ساختمان افزایش یابد.

 ساختمان متروپل معجونی از تخلفات دستگاه‌های مختلف است و نظام مهندسی دور خورده است.

متاسفانه مالک، ناظر را در مقابل خودش می‌داند .مالکیت باید ذهنیت خود را تغییر دهد چرا که تلفیقی از تعارضات را داریم. مالک تفکر سرمایه گذاری مسئولانه را باید بپذیرید .

بعد از حادثه متروپل چه تغییری در رویه نظام مهندسی صورت گرفته است؟

ریاحی: تغییر در رویه اجرا داشتیم، کنترل و نظارت‌ها و آموزش‌ها بیشتر  شده و نشست‌های متعدد صورت گرفته است. هم اکنون تعیین مهندس ناظر انتخابی نیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای