شناسه خبر : 25619

اختصاصی چابک آنلاین؛

کدام مناطق تهران کمترین سهم از تورم مسکن را در یکسال داشتند؟

کدام مناطق تهران کمترین سهم از تورم مسکن را در یکسال داشتند؟

براساس آمارهای رسمی تحولات مسکن، درتیرماه سال جاری معاملات هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با متوسط قیمت ۴۱.۷ میلیون تومان رقم خورد که حاکی از افزایش ۳۹ درصدی این رقم نسبت به تیرماه سال گذشته است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، یک بررسی مشخص کرده که کمترین سهم تورم مسکن مربوط به  منطقه سه تهران  بوده که با افزایش 23 درصدی متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی معامله شده درتیرماه سال جاری نسبت  به تیرماه سال گذشته، همراه بوده است.

متوسط قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی معامله شده در منطقه سه تهران از 58.6 میلیون تومان در تیرماه سال گذشته به 72.5 میلیون تومان در تیرماه سال جاری افزایش پیدا کرده است .

منطقه شش تهران هم با افزایش 24 درصدی قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی معامله شده،کمترین تورم مسکن را پس از منطقه 3 در طی یک سال اخیر به خود اختصاص داده است.

ناگفته نماند که بیش ترین سهم تورم مسکن در یک سال اخیر مربوط به  منطقه 18با تورم 54.4 درصدی بوده است.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در منطقه 18 تهران از 13.4میلیون تومان در تیرماه سال 1400 به 20.7 میلیون تومان درتیرماه سال جاری رسیده که افزایش54.4 درصدی را نشان می دهد .

براساس این گزارش،منطقه 9 تهران با افزایش 54درصدی متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی معامله شده، بیشترین سهم تورم مسکن را پس از منطقه 18 به خود اختصاص داده است .

درمنطقه مذکور، متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی معامله شده از 20.9 میلیون تومان در تیرماه سال گذشته به 32.2 میلیون تومان در تیرماه سال جاری افزایش پیدا کرده است.

photo_2022-08-02_11-02-40

ارسال نظر

خدمات بیمه ای