شناسه خبر : 23397

اختصاصی چابک آنلاین؛

نیمی از ساختمان های کشوردربرابر وقوع زلزله شدید آسیب پذیرند

نیمی از ساختمان های کشوردربرابر وقوع زلزله شدید آسیب پذیرند

مدیرگروه مقاوم سازی و بازسازی سازه های پژوهشکده سوانح طبیعی، با بیان اینکه ضعف اصلی سازه های ما در مرحله اجرا است، اظهار کرد: در کشور کیفیت طراحی بسیار بالا اما کیفیت ساخت پایین است به طوری که ساختمان ها از لحاظ طراحی در برابر زمین لرزه ای که آیین نامه ها سطح خطر آن را تعریف کرده اند، مقاوم هستند.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، محمدرضا سقراط، در گفت وگو با چابک آنلاین، افزود: آیین نامه های طراحی وبارگذاری استاندارد 2800 که برای ضوابط لرزه ای در کشور در نظر گرفته شده، مطابق آیین نامه های روز دنیا است. 

به گفته وی، عوامل متعددی درپایین بودن کیفیت اجرا دخیل هستند از جمله کم بودن دستمزد عوامل اجرایی بخصوص مهندس ناظر که موجب عدم حضور و نظارت تمام وقت وی بر سر پروژه می شود.

سقراط، با تاکید بر ارتقای کیفیت ساخت و همسویی آن با کیفیت طراحی برای جلوگیری از آسیب پذیری سازه ها در مقابل زلزله، گفت: مناطق دارای ساختمان های بدون اسکلت آسیب پذیرتر از سازه های فولادی و بتنی هستند هر چند که  حدود 40 درصد از ساختمان های کشور، بنایی هستند.

مدیر گروه مقاوم سازی و بازسازی سازه های پژوهشکده سوانح طبیعی، ادامه داد: حدود 60 درصد از ساختمان های کشور بتنی و فولادی هستند که به علت ضعف در اجرا، احتمال آسیب پذیری این نوع ساختمان ها هم در صورت وقوع زلزله شدید وجود دارد.

به گفته وی، به طور کلی 50 درصد از ساختمان ها در صورت وقوع زلزله شدید آسیب پذیرند.

سقراط، قدمت و جانمایی سازه ها را از دیگر عوامل موثر بر میزان آسیب پذیری ساختمان ها برشمرد و توضیح داد: حتی سازه های فولادی، بتنی و مهندسی شده هم در صورت جانمایی اشتباه در معرض آسیب هستند از طرفی ساختمان هایی که قبل از سال 85 مطابق آیین نامه های قدیمی ساخته شده اند در مقابل زلزله مقاومت کم تری دارند چرا که بعد از وقوع زلزله بم تغییرات اساسی در آییین نامه ها صورت گرفت.

وی، درخصوص مقایسه استحکام سازه های فولادی و بتنی درمقابل زلزله و سوانح طبیعی، بیان کرد: اگر هردونوع سازه مطابق آیین نامه طراحی شود هیچ تفاوتی باهم ندارند و عملکرد مشابهی در زمان وقوع زلزله دارند اما بحث اساسی مربوط به اجرا بوده که درست یا اشتباه باشد. 

این کارشناس عمران و پژوهشگر سوانح طبیعی، ادامه داد: کنترل اجرای سازه های فولادی، درصورتی که اتصالات فولاد کارخانه ای باشد، راحت تر صورت می گیرد و احتمال خطای کم تری وجود دارد اما درسازه های بتنی به علت تغییراتی که ممکن است در طول مسیر کارخانه تا محل پروژه برای بتن صورت گیرد، کنترل اجرا سخت تر است. 

سقراط، خاطرنشان کرد که  به علت بالا بودن قیمت فولاد و تفاوت 1/5 تا 2 میلیون تومانی در قیمت تمام شده هر متر مربع سازه های فولادی نسبت به بتنی، میزان اجرای ساختمان های فولادی پایین تر است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای