شناسه خبر : 22723

رکوردشکنی قیمت تولیدکننده در کانادا

رکوردشکنی قیمت تولیدکننده در کانادا

قیمت تولیدکننده کانادا در ماه مارس با افزایش چهار درصدی، بیشترین سود ماهانه در ۶۶ سال گذشته را ثبت کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، اداره آمار کانادا اعلام کرد که قیمت تولیدکننده در کانادا به دلیل افزایش قیمت انرژی و فرآورده‌های نفتی در ماه مارس نسبت به فوریه به میزان چهار درصد افزایش یافت و این بزرگ‌ترین سود ماهانه از ژانویه ۱۹۵۶ بود.

این هفتمین افزایش ماهانه متوالی برای شاخص قیمت تولیدکننده و به دنبال افزایش ۲.۶ درصدی کاهشی در ماه فوریه بود. قیمت مواد اولیه در ماه مارس نسبت به فوریه ۱۱.۸ درصد افزایش یافت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای