شناسه خبر : 22697

۱۵۶۰ واحد تولیدی تحت تملک بانک ها قرار دارند

۱۵۶۰ واحد تولیدی تحت تملک بانک ها قرار دارند

دبیر ستاد تسهیل با بیان اینکه ۱۵۶۰ واحد تولیدی تحت تملک بانکها قرار دارد، گفت: اگر بتوانیم تا پایان سال ۵۰ درصد این واحدها را هم با روش اقاله، احیا کنیم به نقطه مطلوب نزدیک شده ایم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، صدیف بیک زده، در مورد وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها، اظهار کرد: واحدهای راکد را شناسایی دقیق کردیم و با توجه به اینکه تمام واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و … را در دایره شناسایی قرار دهیم، طبق آخرین آمار ۱۵۶۰ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌های کشور قرار دارند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: همچنین طبق آمار، بیشترین واحد تولیدی تحت تملک بانک کشاورزی قرار دارد؛ ۴۴۰ واحد توسط این بانک مورد تملک قرار گرفته که عموماً واحدهای تولیدی کشاورزی هستند.

وی ادامه داد: دنبال این هستیم که امسال تا جایی که امکان دارد و فرد توانایی بازپس‌گیری واحد را داشته باشد، با روش اقاله واحدها را احیا کنیم؛ اقاله به معنای هماهنگی بین ذی‌نفع و بانک است تا از این طریق دوباره واحد تولیدی در اختیار ذی‌نفع قرار گیرد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: برنامه ما احیای کل واحدهاست اما اگر بتوانیم تا پایان سال ۵۰ درصد این واحدها را هم با روش اقاله، احیا کنیم به نقطه مطلوب نزدیک شده‌ایم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای