شناسه خبر : 22323

سنگ آهن مشمول عوارض صادرات ۲۲ درصدی شد

سنگ آهن مشمول عوارض صادرات ۲۲ درصدی شد

وزارت صمت تعرفه‌های مربوط به مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی صادراتی را جهت اخذ عوارض اعلام کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، براساس روند فصلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت جدول پلکانی درصد عوارض مربوط به مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی صادراتی را اعلام کرد. متن‌نامه وزارت صمت به شرح زیر است:

پیرو نامه شماره 60/26976 مورخ 14001/01/20 معاون محترم معادن و فرآوری مواد موضوع بند 8 مصوبه 38729 م/ص جلسه بیست و دوم ستاد تنظیم بازار به پیوست فهرست تعرفه‌های مربوط به مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی جهت اخذ عوارض ارسال می‌گردد.

جدول پیوست مربوط به عوارض اعلام شده به شرح زیر است:

1

2

3

ارسال نظر

خدمات بیمه ای