شناسه خبر : 21472

اختصاص سهام به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد

اختصاص سهام به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد در استان‌هایی که میزان باروری در آنها پایین است، سهام اختصاص دهد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد الحاقی به تبصره (۲) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در این پیشنهاد الحاقی به تبصره (۲) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شده برای استان‌هایی که میزان باروری آن‌ها تا ۲.۵ درصد باشد مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفا جهت خرید واحد‌های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله خانواده‌ای مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت به واگذاری سهام پروژه‌های صنعتی و دولتی مجاز شد


 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۵)، (۷) و (۱۰) تبصره (۲) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۲) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چارچوب آئین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوز‌های أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های (۱) و (۲) اقدام کند. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه‌های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
پس از انقضای مهلت مذکور، هر بنگاهی که شناسایی شده و تکلیف گروه بندی آن مشخص نشده باشد ذیل گروه (۱) طبقه بندی خواهد شد.
در بند الحاقی (۷) تبصره (۲) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذیربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام کند.
دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
همچنین در بند الحاقی (۱۰) تبصره (۲) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای