شناسه خبر : 29683

اختصاصی چابک آنلاین؛

استفاده از ظرفیت درونی شهرها به فراموشی سپرده شد

استفاده از ظرفیت درونی شهرها به فراموشی سپرده شد

معاون وزیر اسبق راه و شهرسازی، با بیان اینکه سیاست های دولت درحوزه تامین مسکن ، مشابه سیاست های دولت های قبلی است،گفت: از اشکالات این سیاست ها که در دوره های قبلی نیز وجود داشت، نادیده گرفتن نقش برنامه ریزی شهری و شهرسازی در این برنامه ها و عدم ظرفیت سنجی درست از شهرها در مباحث شهرسازی است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، محمدسعید ایزدی،درگفتگو با چابک آنلاین  افزود: متاسفانه بدون توجه به نظام شهرسازی، بدون مکان یابی تخصصی و قاعده مند، مساحت های بسیاری درقالب طرح جامع و تفصیلی به شهرها اضافه می شود که این اقدام،  منجر به نابسامانی شدید شهرها درآینده خواهد شد.

وی، خاطر نشان کرد که راه حل های دیگری  که برای تامین مسکن وجود دارد ازجمله سیاست های توسعه منفصل، توسعه متصل و توسعه درونی، که سیاست هایی هستند که امکان تامین مسکن در قالب هریک از این برنامه ها  را فراهم می کند.

ایزدی، اذعان داشت: علیرغم تمام تلاش هایی که  در دهه ۹۰ برای اولویت دادن به مباحث توسعه درونی شهرها از طریق طرح های بازآفرینی و استفاده از ظرفیت درونی شهرها انجام شد، این امر به فراموشی سپرده شد .

معاون وزیراسبق  راه و شهرسازی ، اذعان کرد: بسیاری از شهرها دارای ظرفیت درونی هستند و استفاده از این ظرفیت ها به آبادانی و رونق و ایجاد ایمنی در درون شهرها کمک می کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای