شناسه خبر : 27185

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

۵۹ درصد معاملات زمستان مربوط به واحدهای مسکونی با عمر سیزده ساله بود

59  درصد معاملات زمستان مربوط به واحدهای مسکونی با عمر سیزده ساله بود

بیشترین معاملات زیربنای مسکونی تهران در زمستان سال گذشته، مربوط به زیربنای مسکونی با متوسط عمر ۱۳ سال بوده است.

 چابک آنلاین، شراره عبازاده ،59 درصد ازکل معاملات انجام شده درفصل زمستان سال گذشته درسطح کشور، مربوط به واحدهای مسکونی با عمرمتوسط سیزده سال بوده که در واقع  شامل 56 هزار و347 معامله در سطح کشور بوده است.

داده های رسمی منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهدکه درآخرین فصل سال گذشته، تعداد معاملات خرید وفروش زیربنای مسکونی کشور،  94 هزار و 174  معامله بوده که افزایش 8.1 درصدی را نسبت به فصل ماقبل از آن وافزایش 113.7 درصدی را نسبت به فصل مشابه سال 1399 نشان می دهد.

در این بررسی مشخص شد که کمترین تعداد معاملات زیربنای مسکونی انجام شده در کشور در زمستان سال 1400 ، مربوط به واحد های مسکونی با عمر متوسط 16  سال بوده که تعداد  254 معامله را در سطح کشور به خود اختصاص داده است .

photo_2022-09-28_10-26-04

براساس این گزارش، میزان معاملات زیربنای مسکونی با عمر متوسط 10 ساله، 999  معامله در سطح کشور بوده  که پس از واحدهای مسکونی با عمر متوسط 16 سال، کمترین سهم معاملات انجامی کشور در زمستان سال 1400 را از آن خود کرده است.

در زمستان 1400، از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی درکشور، استان تهران با 32 هزار و 987 معامله و سهم  35 درصد، بیشترین سهم معاملات را به خود اختصاص داده است .

در این بررسی مشخص شد که از کل معاملات انجام شده زیربنای مسکونی کشور در زمستان 1400 ، استان کهگیلویه و بویر احمد با 27 معامله و سهم  0.03 درصد کمترین سهم از معاملات کشور را به خود اختصاص داده است .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای