شناسه خبر : 26885

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد معماران حرفه ای صنعت ساختمان کمتر از ۳۰ درصد است

تعداد معماران حرفه ای صنعت ساختمان کمتر از 30 درصد است

یک کارشناس معمار و شهرسازی، اظهار کرد: در حال حاضر سهم بیشتری از بازار معماری را لوکس سازی به خود اختصاص داده که براین اساس، برخی از معماران سوداگر هم وارد این عرصه شده اند که در ساخت وسازهای خود به شرایط اقلیمی، زیست محیطی و پایدار ونمای شهری توجهی نمی کنند.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، گیتی اعتماد، درگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: تعداد معماران کارکشته در صنعت ساختمان که فعالیت های حرفه ای دارند و به مسائل زیست محیطی در ساخت وسازها توجه دارند، کمتر از 30 درصد است و در شرایط فعلی واسطه گری مستغلات حرف اول را در حوزه معماری  دارد.

وی، ادامه داد: فعالیت  برخی از معماران سوداگر آسیب های شدیدی به فضاهای معماری  شهری بخصوص فضاهای عمومی از نطر زیبایی و محیط زیستی وارد کرده و توقف این روند رو به رشد، مستلزم آگاهی بخشی از طریق رسانه ها برای تشخیص معماری واقعی و تفکیک آن از معماری حرفه ای با معماری  بازاری و واسطه گرانه است.

این کارشناس شهرسازی و معماری، تاکید کرد: خروج معماران سوداگر از صنعت ساخت وساز کشور به یکباره صورت نمی گیرد و تنها در صورتی می توان شاهد کاهش تدریجی فعالیت های این معماران شد که از طریق ارائه نمونه های اصولی معماری واقعی، آگاهی  افراد جامعه را بالا ببریم.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای