شناسه خبر : 24267

اختصاصی چابک آنلاین؛

حق الزحمه مشاوران املاک برای انواع معاملات چقدر است؟

حق الزحمه مشاوران املاک برای انواع معاملات چقدر است؟

میزان حق الزحمه مشاور املاک، برای معاملات خرید و فروش ملک، ۰.۵ درصد از قیمت ملک بوده که از هر دو طرف معامله، دریافت می شود.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  در نهایت، 9 درصد نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده، از طرفین معامله ملک، دریافت خواهد شد.

کمیسیون مشاورین املاک در معاملات رهن کامل، 0.5 درصد از ارزش کل رهن بوده که از هر دو طرف قرارداد، به طور جداگانه، دریافت می شود. 

در انتها، 9 درصد  نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده، به مبلغ کمیسیون، افزوده خواهد شد.

در معاملات رهن و اجاره، برای محاسبه کمیسیون مشاورین املاک، ابتدا مبلغ رهن به اجاره، تبدیل می شود.

 سپس، عدد بدست آمده را با مبلغ اجاره یک ماه، جمع کرده  و حاصل، در 25 درصد ضرب می شود. در انتها نیز 9 درصد به عنوان مالیات، به مبلغ کمیسیون، افزوده خواهد شد.

برای معاملاتی که اجاره صرف باشد، یعنی در آن، مبلغ رهن، در نظر گرفته نشود نیز 25 درصد از اجاره بهای یک ماه، برای هر یک از طرفین، به عنوان حق کمیسیون مشاوران املاک، در نظر گرفته می شود و 9 درصد مالیات ارزش افزوده نیز  به آن افزوده می شود.

برای تعیین کمیسیون تمدید اجاره، ابتدا یک دهم حق کمیسیون اجاره را محاسبه کرده، سپس 9 درصد به آن به عنوان مالیات، به مبلغ کمیسیون تمدید اجاره افزوده می شود. 

این مبلغ از هر یک از طرفین قرارداد، دریافت می شود.

نرخ کمیسیون معاملات مسکن در معاملات مشارکت، چهار دهم درصد،است؛ بدین معنی که از هر طرف قرارداد، دو دهم درصد، به علاوه 9 درصد مالیات ارزش افزوده، دریافت خواهد شد.

photo_2022-06-18_09-44-27

ارسال نظر

خدمات بیمه ای